Hướng dẫn tạo project 8051 ASM trên Keil C

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo project và biên dịch code asm 8051 trên phần mềm KeilC

Bước 1: chọn Project -> New Project

Bước 2: Đặt tên Project -> nhấn Save

Bước 3: Chọn Device  (AT89C51) -> nhấn OK

Bước 4: Chọn Yes

Bước 5: File -> New…

Bước 6: File -> Save

Bước 7: Phải chuột vào Source Group 1-> Add Existing File….

Bước 8: Chọn file main.asm -> Add

Như vậy là tạo xong project  8051 ngôn ngữ asm trên Keil C. Để biên dịch project, bạn nhấn F7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *