Monthly Archives: Tháng Tám 2021

[ASM] 8051 chớp tắt led

MẠCH NGUYÊN LÝ   Phần cứng bao gồm vi điều khiển 89c51 giao tiếp với led đơn. Trở R1 dùng để hạn dòng cho led. Led sẽ sáng khi chân P0.7 xuất 0V, ngược lại led sẽ tắt khi chân P0.7 xuất mức 5V. CODE led equ P0.7 org 0 main: setb led call delay […]

Hướng dẫn tạo project 8051 ASM trên Keil C

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo project và biên dịch code asm 8051 trên phần mềm KeilC Bước 1: chọn Project -> New Project Bước 2: Đặt tên Project -> nhấn Save Bước 3: Chọn Device  (AT89C51) -> nhấn OK Bước 4: Chọn Yes Bước 5: File -> New… […]